Expert i fokus: Jonas Kullberg

Dela Inlägg

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Jonas Kullberg har över 20 års erfarenhet som HR-chef och HR-direktör inom privat och offentlig sektor, bland annat inom detaljhandel, logistik och hälso- och sjukvård. I HR-rollerna har han stöttat chefer på olika nivåer i organisationer, och har själv långvarig erfarenhet som chef och ledare. Idag arbetar han som coach och handledare åt chefer och som konsult i förändrings- och utvecklingsprocesser på individ- grupp och organisationsnivå.

Vad är det bästa med ditt arbete?
Det är att kunna få stötta andra, och få känna att jag kan hjälpa till och göra skillnad. Att det blir bättre för de jag arbetar med, att jag ser att de blir mer och mer självgående och tar kliv i sin utveckling.

Om jag har coachat en chef som har haft det kämpigt och som sedan med hjälp av coachingen gör ett genombrott i sitt ledarskap och lyckas med sitt uppdrag, det känns väldigt tillfredsställande.

Vad har fått dig att vilja coacha andra företagare och chefer?
Dels så har jag alltid gillat att ha en stödjande roll, dels är jag ganska målinriktad och vill se resultat. Att coacha chefer är en bra kombination av det.

Kärnan i det hela är att stötta cheferna att hitta sin egen väg framåt, så de blir inte beroende av coachen utan bygger upp sin egen kompetens och förmåga. Att de känner sig mer trygga i sin roll och vet hur de kan hantera olika situationer. Jag har själv haft stöd som chef, från seniora kollegor och även en professionell coach.  Det var otroligt värdefullt och det gav mig mycket och är också anledningen till att jag själv började coacha.

Hur ser organisationer på att stödja chefer?
Det finns en förståelse för att ge chefer olika former av stöd. Men även om det finns en insikt så är det många organisationer som nedprioriterar det för att man inte har tid eller råd. Har man inte tid att jobba med chefernas utveckling, då springer man i samma ekorrhjul – det blir svårt att få en förbättring och förändring. Man behöver prioritera behovet av kontinuerligt stöd.

Det finns organisationer som är rädda att få extern hjälp, vad säger du till dem? 

Det är förståeligt, som organisation har man en vision och en gemensam organisationskultur och då vill organisationen att det som händer går i linje med det. Samtidigt är det väldigt sunt och hälsosamt att få andra synvinklar och förhållningssätt. Det som är viktigt då är att de som ger coachingen förstår inom vilket system och med vilka förutsättningar som chefen i fråga arbetar.

Att vara chef är en ensam situation, även om man har en överordnad chef som man kan tala med så är det samtidigt den chefen som bedömer ens prestation och då kan det ibland vara svårt att vara helt öppen. Det är styrkan i att ha coaching som är oberoende – coachens enda intresse är klienten, de chefer jag coachar upplever det som väldigt värdefullt – att jag har deras agenda som prioritet.

Vad har varit din största lärdom i ditt yrkesliv hittills?
Min största lärdom om jag ska sammanfatta det är att struktur och kultur måste gå ihop. Man behöver ha bra processer, arbetssätt, ordning och reda, tydlighet i ansvar och befogenhet – men man behöver också ha en organisationskultur som uppmuntrar samarbete, kommunikation och tillit.

Har du bara struktur, då kan man kvävas av den. Om du har bra kultur men ingen vet vem som ska göra vad får man ingenting gjort, man behöver bägge delarna.

Vad är viktigt för att få till en bra organisationskultur?
Jag tror grunden är att ha ett humanistiskt förhållningssätt – en positiv människosyn. Sedan är det viktigt att man vågar lita på varandra och inte har behov av att detaljstyra. Det tredje är att man skapar ett bra klimat där man vågar vara öppen med det man tycker är svårt och jobbigt och skapar den psykologiska tryggheten.

Hur kan man skapa en bra kultur när man tillkommer som ny chef?
Det första är att skapa ett gemensamt mål för gruppen, vad vill vi uträtta och hur vill vi vara och att tillsammans med gruppen ta små steg i den riktningen. Som chef måste du ha tålamod, för förändring är sällan de revolutionerade sakerna som sker från en natt till en annan. Man tar ett steg i taget och har tålamod. Arbeta med det du kan påverka, och inte det du inte kan påverka, och se alltid till det nästa steget för då rör du dig framåt.

Vilket är det sämsta rådet du har fått som chef?
När jag var ny som chef hade jag och min grupp mycket att göra – då fick jag rådet från en annan chef att ställa in alla arbetsplatsträffar så att vi hann med arbetet. Det var ett dåligt råd, för vi tappade sammanhållning och samarbete och därmed tappade vi också effektivitet. Även om det är mycket att göra behöver man som chef skapa tid för att arbeta tillsammans med sin grupp.

Vilka är dina bästa tips till chefer? Vad tycker du är ett bra ledarskap?
Använd så många hjärnor som möjligt, inte bara din egen, det vill säga fråga andra och lyssna på vad de har att säga. Håll koll på vilka som har ett intresse av ditt arbete och vilka förväntningar de har på dig. Håll även koll på vad du själv tycker är viktigt och vill uträtta.

Våga fråga om hjälp, både från kollegor, överordnade och medarbetare. De är otroligt hur bra och kloka råd man kan få av sina medarbetare.

Grunden i ett bra ledarskap är en kombination av att lyssna och att vara tydlig. Det handlar också om att kunna se sina medarbetare att ge återkoppling och vara intresserad. Det här är lätt att säga och svårt att göra i en jäktad vardag som chef, att uppmärksamma medarbetarna och att se dem.

Vad är ditt råd till chefer som är rädda att släppa kontrollen?
Våga testa i liten skala och utvärdera. Om det är jobbigt, testa med en liten sak och se vad  som händer, hur gick det? Det gick nog ganska bra, och om det inte gick bra så kan man ta reda på varför och förbättra till nästa gång. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Ledarskapsjouren levererade till din inkorg

Andra inlägg

Expert i fokus: Gun-Marie Lidström

Gun-Marie Lidström har 20 års erfarenhet som HR chef på bolag som Åhléns/Axstores, SEB och ICA och har ansvarat för och drivit HR arbetet i